ארכיון‏ > ‏

דו"ח הוצאות 2012-2013


דוח לתקופה 1.7.2012-30.06.2013

133,092.00

הכנסות שוטפות
הוצאות שוטפות:

53,603.00

הסקה

25,622.00

תיקון בניין (גבייה מיוחדת)

23,408.00

גינון

13,250.00

ניקיון

8,396.00

תיקון מערכת הסקה

6,488.00

ביטוח מבנה

2,389.71

חשמל

1,500.00

תיקון סתימות (השתתפות עצמית)

1,200.00

אגודה לתרבות הדיור

1,200.00

הדברה

917.37

ועד בית כללי

137,974.08

סה"כ הוצאות-4,882.08

גרעון לתקופה29,331.29

מזומנים בבנק בתחילת שנה (15.6.2012)

133,092.00

הכנסות שוטפות

-719.00

שיקי שטרם הופקדו

-137,974.08

הוצאות שוטפות

10,322.00

הוצאות שטרם נפרעו

13,922.00

הכנסות שנגבו ש.ק. והופקדו השנה

-12,574.00

הוצאות ש.ק. ששולמו השנה

35,400.21

יתרה צפויה בבנק

35,400.21

יתרה בפועל בבנק (19.07.2013)

0.00

הפרש