ארכיון‏ > ‏

סיכום אסיפת דיירים 2015

להלן ההחלטות שהתקבלו באספת דיירים האחרונה שהתקיימה ב 1/8/2015

·         ועד נבחר – שלומי, דירה 32 יו"ר ועד.

·         אחראי גבייה בכל כניסה:

o        כניסה א – שמעון לוי, דירה 5.

o        כניסה ב – גידי גורביץ, דירה 13

o        כניסה ג – מירה נווה , דירה 23

o        כניסה ד – נעמי מזרחי, דירה 38  ושלומי דירה 32.

·         חייבים:המשך טיפול טפול משפטי בחייבים ע"י קובי מאירי מדירה 20.

·         תמ"א 38 – תתקים אסיפת דיירים לאחר החגים שבו יוצגו הצעות יזמים וקבלת החלטות על המשך תהליך.

·         דמי ועד – 150 ₪ לחודש.

 

כל הדיירים מתבקשים להכין 12 שיקים ל - 10 בכל חודש ע''ס 150 ₪ כל אחד  החל מ 7/2015  עד 6/2016  ולמסור לאחראי כל כניסה.

בברכה ותודה

שלומי יו"ר ועד הבית

 

Comments