פרוטוקול אסיפת דיירים 2017

10.8.17

פרוטוקול אסיפת דיירים 9.8.17


דירות המיוצגות באסיפה: 32,9,39,25,31,14,21,29,13,35,19,23.


עדכון תמ״א 38: נציגות הדיירים למו״מ בפרוייקט ממשיכה במו״מ מול היזם. ישנה טיוטת הסכם שגובש ע״י עו״ד של שני הצדדים. אנו ממתינים לתכניות מפורטות ומעודכנות יותר.


ההחלטות שהתקבלו:


  • נבחרו בעלי תפקידים: גזברית אינה - דירה 17, יו״ר שלומי - דירה 32ֿ, ינהלו חשבון בנק ועד בית ויוכלו להעביר את החשבון לבנק אחר ע״פ שיקול דעתם לשם הורדת דמי ניהול ועמלות שונות. כמו כן יהיו פטורים מתשלום ועד שותף.

  • אנו מודים לנעמי - דירה 38 על העזרה בהפקדת צ׳קים, מעתה אינה הגזברית תהייה אחראית על כל נושא הכספים, הפקדות, גבייה וחייבים. אינה תחליף את נעמי בניהול החשבון הבנק.    

  • אחראים לטיפוח הגינה יהיו אייל ובר נתיב - דירה 21.  

  • טיפול בחייבים ימשך באמצעות תביעה משפטית.

  • תקציב גינון ונקיון יגדל.

  • תשלום חודשי יעמוד על 180 ש״ח בחודש החל מ 7.2017 עד 6.2018

  

יש להעביר 12 צ׳קים ע״ס 180 ש״ח כ״א עבור ועד הבית התומר 6,  

מה -15.7.17 עד 15.6.18 לגזברית אינה - דירה 17.


נשמח לתשלום מהיר כדי שנוכל להתכונן לחורף כנדרש.


בברכה ותודה

ועד הבית
דו״ח הכנסות הוצאות 2016-17


הכנסות שוטפות

₪77,810

הוצאות


תרבות הדיור

₪1,160

איטום גג ובניין

₪28,126

איטום מעטפת הבניין

₪29,250

נקיון

₪15,150

גינון

₪11,700

תחזוקה ותיקונים

₪7,403

חשמל

₪2,400

ביטוח

₪7,180

הדברות, תיקונים כלליים

₪2,900

סה"כ

₪105,269המזומנים בבנק ל-10.07.16

₪65,130

מזומנים בבנק ל-3.8.17

₪25,164

צ׳קים להפקיד

₪2,560

סה״כ יתרה בבנק

₪27,724

חובות


מיסי ועד שוטף לגבייה:

₪21,350

חוב עבר בטיפול:

₪9,540

חוב איטום (בטיפול משפטי)

₪4,350

יש לשלם ל:


גינון

₪12,200