מצב הבניין - פרוט דו"ח ביקורת מבנים

באספת דיירים (7-2010) עודכנו הדיירים על מצב הבניין, תיקונים נדרשים והערכת עלויות.
לנוחיותכם מצ"ב הדוח ההנדסי בתחתית העמוד.
 
הוחלט על תיקוני ליקויים המוזכרים הדו"ח ההנדסי, כך שכל שנה יאספו אלפי שקלים לצורך תיקוני ליקויים בטיחותיים המחויבים מפאת גילו של הבניין המצוינים בדו"ח.
בנוסף הוחלט להתחיל לאטום דופן מערבית וכן את גג הבניין (לשם כך נדרשים 2000 ש"ח)

ĉ
התומר 6,
5 בינו׳ 2011, 1:26