סיכום אסיפת דיירים 2016

פרוטוקול אסיפת דיירים 16ֿֿ.7.16


דירות המיוצגות באסיפה: 1,5,10,17,19,21,23,24,25,27,30,32,38


עדכון תמ״א 38: נציגות הדיירים למו״מ בפרוייקט ממשיכה בפועלה, אינה מדירה 17 הצטרפה לנציגות. המצב כרגע הינו שאנו ממתינים לעו״ד שלנו שתסיים את הטיוטא הראשונית של ההסכם עם היזם. לאחר מכן יחל המו״מ להסכם מקובל.


ההחלטות שהתקבלו:


  • בעקבות רטיביות רבות מהגג הוחלט על איטום כללי של הגג, לשם כך יאספו בנוסף 60 ש״ח בחודש לכל דירה. ינתן אחריות לאיטום למשך 3-4 שנים.

  • איטום דפנות הבניין יבוצע נקודתית.

  • טיפול בחייבים ימשך.

  • בעלי תפקידים ממשיכים גם בשנה הנוכחית, יו״ר ועד בית שלומי (דירה 32), גזברית נעמי (דירה 38)

  • תשלום חודשי יעמוד על 210 ש״ח בחודש החל מ 7.2016 עד 6.2017

  

יש להעביר 12 צקים ע״ס 210 ש״ח כ״א עבור ועד הבית התומר 6 מה 15.7.16 עד 15.6.17 לגזברית או לאחראי איסוף צקים בכל כניסה:


  • כניסה א : דירה 10 - נעמה

  • כניסה ב : דירה 13 - גידי

  • כניסה ג : דירה 23 - מירה

  • כניסה ד : דירה 38 - נעמי  או דירה 32 - שלומינשמח לתשלום מהיר כדי שנוכל לאטום את גג הבניין לפני בוא הגשמים

בברכה ותודה

ועד הבית


דו״ח הכנסות והוצאות 2015-16


הכנסות שוטפות53400
הוצאות
נקיון14200
גינון2082
תחזוקה ותיקונים12385
חשמל2100
ביטוח7180
שונות674
סה"כ38621
גביית חובות4500
המזומנים בבנק ל-26.07.1545379
מזומנים בבנק ל-10.7.1665130
צקים להפקיד7000
חובות מיסי ועד שוטף:21300
חוב איטום (בטיפול משפטי)4350
סה"כ חוב לועד:25650
יש לשלם ל:
חשמל250 ש״ח
גינון~25000
Comments