הערות דיירים על הסכמי הפרויקט

רשימה חלקית:

 1. תמיכה והשתתפות בהוצאות תיקונים משותפים על לתחילת העבודות לרבות תשלום של 2000 ש"ח לועד בית עבור תיקונים מידיים נדרשים.
 2. מימון מלא של עו"ד לאורך כל תקופת הפרויקט.
 3. עקב כך, היזם יצהיר בזאת שאינו הכיר את עו"ד ערן אבולוף לפני התחלת מו"מ בין הצדדים ואינו בקשר עסקי עימו, כן מתחייב היזם והקבלן שיבצע הפרויקט, שלא להיות בקשר עסקי, הוא כפרטי ועסקים שבבעלותו, עם משרד עו"ד אבולוף עד לסיום הפרויקט ו / או הליווי המשפטי הקשור לפרויקט, המאוחר מביניהם.
 4. זמן העבודות הבנייה ישונה מ 30 ל 20 חודשים (סעיף 9.2 לחוזה).
 5. פיצוי לכל דירה בעלות המרפסת במידה ולא יתקבלו האישורים הנדרשים למרפסת (לא סביר שלא יתקבל אישור).
 6. קביעת הקבלן יעשה בשיתוף עם נציג הדיירים.
 7. סעיף 15.3 לנספח עבודות, הוספה מעלית חדשה לפני ראויה לשימוש.
 8. מבקשים למדוד את המחסן ולקבל מחסן חדש באותו גודל לפחות (עם חלון אם ניתן), במידה וילקח לטובת חנייה.
 9. שיפוץ מערכת ההסקות יכלול חידוש ובידוד צנרת רוחבית מחדר ההסקות עד החיבורים הורטיקאלים. כולל הוספת משאבה ראשית שסתומי ויסות וניתוקים של כל צנרת ורטיקאלית מהמערכת הראשית (לשם יכולת לנתק ולנקז צנרת כניסה אחת מבלי להשבית את כל מערכת ההסקה בבניין במקרה של פיצוץ צנרת).
 10. ביצוע הסדר על קבלן המבצע למחירים נמוכים בביצוע שיפוץ פנימי בדירה, לרבות החלפת צנרות וריצוף.
 11. קביעת לוח זמנים ברורה לכל שלבי הפרוייקט.
 12. קביעת מנגנון אשר יבטיח לכל דירות בבניין לתמורה פחות או יותר שווה, לרבות פיצוי על שטחים משותפים, אי שימוש במעלית וכד'.
 13. בזמן השיפוץ, באם ובזמן שיהיו פיגומים על דפנות הבניין, יבוצע ע"י היזם או הקבלן  ועל חשבונו, סגירת חלון אשר גובל עם הפיגום ע"י סורגים, או כל סגירה המקובלת על הדייר, למניעת פריצה.
 14. נספח שכירות לכל הדירות בהודעה של 4 חודשים מראש ליזם.
 15. קביעת ערכים ראליים של שכירות.
 16. אפשרות להרחבת הדירות (לרבות בניית ממ"ד אם לא נבנה) לאחר סיום הפרויקט.
בנוסף ניתן לעיין בהערות דיירים כפי שהתקבלו כאן.